STAROŻYTNA GRECJA – trudny przypadek Sokratesa. 

Grekom przypisuje całe mnóstwo dokonań w naukach ścisłych. Pitagoras i Tales wysnuli twierdzenia będące podstawą dzisiejszej trygonometrii, Archimedes zdefiniował hydro-i aerostatyczne prawo wyporu, Arystarch z Samos widział heliocentryczny Układ Słoneczny na tysiąclecia przed Kopernikiem, wreszcie niejakiemu Architasowi zamarzyły się maszyny latające, napędzane parą, chociaż trudno uwierzyć aby słyszał on gdzieś o sile nośnej, oporze aerodynamicznym […]